Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiększ obraz

Na wniosek dyrektora Pawła Olszańskiego o udzielenie wsparcia finansowego, nasza szkoła otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 12000 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na zakup książek, które wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej i staną się inspiracją do częstszego korzystania z posiadanej umiejętności czytania.