Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego  klas 1-3 w roku szkolnym 2022/2023:

  • Natalia Chrabańska kl. 3c
  • Lena Górowska kl.3c
  • Hanna Zawadzka kl.3b
  • Zofia Skóra kl. 2b
  • Lena Kohla kl.2b

Skład Samorządu Uczniowskiego klas 4-8 w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Antoni Pelc,

Z-ca Przewodniczącego: Hanna Stanowska,

Skarbnik: Nadia Sendecka. Członkowie: Monika Bukowska, Zuzanna Wilk.

Opiekunowie SU: p. Paweł Kosiński p. Agnieszka Mazur.