Icon
Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze w roku szkolnym 2018/2019

Przedmiot ewaluacji:
Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów w trakcie
nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Icon
Uczniowie są aktywni

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze w roku szkolnym 2018/2019: Uczniowie są aktywni

Do góry