Rada rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
Jana Pawła II w Twardogórze
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

konto bankowe: 37958410472005050006350001

PRZEWODNICZĄCY
Łukasz Mrowicki 
email: lukasz-mrowicki@wp.pl

ZA-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Jerzy Chrzan

SEKRETARZ
Iga Pawlak

SKARBNIK
Małgorzata Kobik-Filipiak 

Klasa

Reprezentant do Rady Rodziców

1a – Aleksandra Kęska
1b – Joanna Oczkowska
1c – Katarzyna Podsiadły-Manulik
1d – Mateusz Szczepaniak
2a – Marta Więckowska
2b – Maria Łudczak
2c – Agnieszka Wiśniewska
2d – Kamila Czulińska
3a – Katarzyna Mogilnicka
3b – Aneta Pawlik
3c – Kamila Kawałko
3d – Urszula Bałabuszko
4a – Małgorzata Adamów
4b – Anna Bukowska
4c – Piotr Lizak
4d – Małgorzata Grabska
5a – Zbigniew Sinica
5b – Barbara Naborczyk
6a – Adrian Huryn
6b – Kamila Wesołowska
6c – Iga Pawlak
6d – Edyta Michałowska
6e – Katarzyna Mogilnicka
7a – Urszula Antos
7b – Anna Rudkiewicz
7c – Renata Rządkowska
7d – Łukasz Mrowicki
7e – Aneta Kuśmierska
7f – Ewelina Mikołajczyk
8a – Dorota Porwolik
8b – Małgorzata Kobik -Filipiak
8c – Jerzy Chrzan