Rada rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
Jana Pawła II w Twardogórze
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

konto bankowe: 37958410472005050006350001

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady RodzicówUrszula Bałabuszko

Zastępca PrzewodniczącegoAdrian Huryn

Skarbnik Rady Rodziców Iga Pawlak

Sekretarz Joanna Żuchowska