Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

ADRES GŁÓWNY
ul. Stefana Batorego 5
56-416 Twardogóra
tel./fax. 713159056

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (KLASY 1-3)
ul. Św. Jadwigi 7
56-416 Twardogóra
tel./fax. 713158128

www.sp2.twardogora.pl
sekretariat@sp2.twardogora.pl
Dyrektor: mgr Paweł Olszański
Wicedyrektor: mgr Maria Lidia Gerus
Wicedyrektor: mgr Magdalena Jaworska
Webmaster: webmaster@sp2.twardogora.pl