Icon
Szkoła wspomaga rozwój uczniów

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Roku szkolnego 2019/2020

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej

Do góry