Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.”

Od pierwszych dni października klasy trzecie biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym – „ Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki- Na tropach dobroczynności, który wspiera rozwój czytelnictwa w roku szkolnym 2023/2024. Głównymi założeniami projektu są: rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, pogłębienie wiedzy na temat dobroczynności oraz kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra. Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2024 r.