O KMO

Klub Młodego Odkrywcy Twardogóra przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.

Jak to się zaczęło?

KMO Twardogóra powstał przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze w 2005 roku. Program KMO wywodzi się z projektu Klubów Młodego Odkrywcy realizowanego w latach 2002-2005 przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe na bazie pomysłu i idei Janusza Laski. Od 2009 roku jest koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Program współfinansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Zasady działania:

Siłą klubów jest swoboda działania klubowiczów (Opiekunów oraz dzieci i młodzieży) w ich lokalnej przestrzeni, przekładająca się na ich zaangażowanie, kreatywność w tworzeniu nowych form aktywności i realny wpływ na lokalne społeczności. Każdy klub obowiązuje jednak zestaw podstawowych zasad wynikających z przynależności do programu KMO

  • Program Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne, dla dzieci i młodzieży polegające na wspólnym, osobistym poznawaniu świata nauki przez doświadczanie.
  • Dla klubowiczów uczestnictwo w spotkaniach jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. KMO ma charakter niekomercyjny i nie może generować zysków dla Opiekunów lub instytucji gospodarczych.
  • Klubowicze spotykają się wg potrzeb w ustalonym przez siebie terminie.
  • Zajęcia odbywają się głównie w budynku szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
  • Tematyka spotkań jest zależna od pomysłów klubowiczów.
  • We wszystkich kwestiach nie poruszonych wyżej, obowiązuje regulamin KMO opublikowany na stronie internetowej www.kmo.org.pl