Pracownicy szkoły

JĘZYK POLSKI

Grażyna Jabłońska-Podyma – grazyna.jablonska-podyma@sp2.twardogora.pl
Alina Mucha – alina.mucha@sp2.twardogora.pl
Renata Woroniak – renata.woroniak@sp2.twardogora.pl
Alina Zimniak-Pluta – alina.zimniak-pluta@sp2.twardogora.pl
Sylwia Osik – sylwia.osik@sp2.twardogora.pl

FIZYKA

Joanna Jażdżewska – joanna.jazdzewska@sp2.twardogora.pl

HISTORIA I WOS

Józef Mielnik – jozef.mielnik@sp2.twardogora.pl
Gabriela Gratzke – gabriela.gratzke@sp2.twardogora.pl
Renata Woroniak – renata.woroniak@sp2.twardogora.pl

ETYKA

Halina Ślusarek – halina.slusarek@sp2.twardogora.pl
Dorota Siemaszko-Babij – dsb@sp2.twardogora.pl
Danuta Debera – danuta.debera@sp2.twardogora.pl

MATEMATYKA

Ewa Czarnota – ewa.czarnota@sp2.twardogora.pl
Małgorzata Dryka – malgorzata.dryka@sp2.twardogora.pl
Bożena Hołubka – bozena.holubka@sp2.twardogora.pl
Barbara Kałańdziak – barbara.kalandziak@sp2.twardogora.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Barbara Franc – barbara.franc@sp2.twardogora.pl
Agata Górkowa – agata.gorkowa@sp2.twardogora.pl
Magdalena Jaworska magdalena.jaworska@sp2.twardogora.pl
Beata Karasińska-Świerad – beata.karasinska-swierad@sp2.twardogora.pl
Joanna Orlikowska – joanna.orlikowska@sp2.twardogora.pl
Agata Stekiel – agata.stekiel@sp2.twardogora.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Beata Gonera – beata.gonera@sp2.twardogora.pl
Gabriela Gratzke – gabriela.gratzke@sp2.twardogora.pl

GEOGRAFIA

Marta Kozioł-Skrzypczak – marta.koziol-skrzypczak@sp2.twardogora.pl

BIOLOGIA I PRZYRODA

Renata Gąsior – renata.gasior@sp2.twardogora.pl
Barbara Kałańdziak – barbara.kalandziak@sp2.twardogora.pl
Bożena Olszańska – bozena.olszanska@sp2.twardogora.pl
Marta Kozioł-Skrzypczak – marta.koziol-skrzypczak@sp2.twardogora.pl

CHEMIA

Agata Stekiel – agata.stekiel@sp2.twardogora.pl

TECHNIKA

Irena Puchalska – irena.puchalska@sp2.twardogora.pl
Olena Olszańska – olena.olszanska@sp2.twardogora.pl

MUZYKA

Monika Juszczak – monika.juszczak@sp2.twardogora.pl
Barbara Franc – barbara.franc@sp2.twardogora.pl

PLASTYKA

Irena Puchalska – irena.puchalska@sp2.twardogora.pl
Olena Olszańska – olena.olszanska@sp2.twardogora.pl

EDUKACJA PLASTYCZNA

Maria Lidia Gerus – maria.gerus@sp2.twardogora.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Waldemar Czajkowski – waldemar.czajkowski@sp2.twardogora.pl
Tatiana Berkowska – tatiana.berkowska@sp2.twardogora.pl
Agnieszka Bujok – agnieszka.bujok@sp2.twardogora.pl
Waldemar Lizak – waldemar.lizak@sp2.twardogora.pl
Józef Mielnik – jozef.mielnik@sp2.twardogora.pl
Wiktor Pona – wiktor.pona@sp2.twardogora.pl
Sebastian Stekiel – sebastian.stekiel@sp2.twardogora.pl

INFORMATYKA

Olena Olszańska – olena.olszanska@sp2.twardogora.pl
Agnieszka Wira – agnieszka.wira@sp2.twardogora.pl

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Sebastian Stekiel – sebastian.stekiel@sp2.twardogora.pl

RELIGIA

s. Maria Głaz – maria.glaz@sp2.twardogora.pl
Renata Mularczyk – renata.mularczyk@sp2.twardogora.pl
ks. Krzysztof Jaskólski – krzysztof.jaskolski@sp2.twardogora.pl
Irena Puchalska – irena.puchalska@sp2.twardogora.pl

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Barbara Kałańdziak – barbara.kalandziak@sp2.twardogora.pl
Bożena Olszańska – bozena.olszanska@sp2.twardogora.pl

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Agnieszka Wira – agnieszka.wira@sp2.twardogora.pl

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Barbara Berek – barbara.berek@sp2.twardogora.pl
Danuta Debera – danuta.debera@sp2.twardogora.pl
Beata Fijałkowska – beata.fijakowska@sp2.twardogora.pl
Lilla Gmyrek – lilla.gmyrek@sp2.twardogora.pl
Marta Janas – marta.janas@sp2.twardogora.pl
Beata Pięta – beata.pieta@sp2.twardogora.pl
Ewa Suchomska – ewa.suchomska@sp2.twardogora.pl
Halina Ślusarek – halina.slusarek@sp2.twardogora.pl
Monika Kokot – monika.kokot@sp2.twardogora.pl
Katarzyna Kucharzak – katarzyna.kucharzak@sp2.twardogora.pl
Ewa Łysek – ewa.lyzek@sp2.twardogora.pl

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Bożena Zima-Maszyna – bozena.zima-maszyna@sp2.twardogora.pl

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Barbara Krzesaj – barbara.krzesaj@sp2.twardogora.pl
Alina Zimniak-Pluta – alina.zimniak-pluta@sp2.twardogora.pl
Dorota Kamaszyło – dorota.kamaszylo@sp2.twardogora.pl

ŚWIETLICA SZKOLNA

Ewelina Bąk – ewelina.bak@sp2.twardogora.pl
Barbara Berek – barbara.berek@sp2.twardogora.pl
Agnieszka Bujok – agnieszka.bujok@sp2.twardogora.pl
Danuta Debera – danuta.debera@sp2.twardogora.pl
Beata Goneta – beata.gonera@sp2.twardogora.pl
Agata Górkowa – agata.gorkowa@sp2.twardogora.pl
Irena Puchalska – irena.puchalska@sp2.twardogora.pl
Halina Ślusarek – halina.slisarek@sp2.twardogora.pl
Barbara Krzesaj – barbara.krzesaj@sp2.twardogora.pl
Daria Krukowska – daria.krukowska@sp2.twardogora.pl
Ewa Suchomska – ewa.suchomska@sp2.twardogora.pl
Monika Kokot – monika.kokot@sp2.twardogora.pl
Ewa Prokop – ewa.prokop@sp2.twardogora.pl
Aleksandra Chudyba – aleksandra.chudyba@sp2.twardogora.pl
Beata Rumniak – beata.rumniak@sp2.twardogora.pl
Aleksandra Szczepanik – aleksandra.szczepanik@sp2.twardogora.pl
Maria Głaz – maria.glaz@sp2.twardogora.pl
Katarzyna Dolata – katarzyna.dolata@sp2.twardogora.pl
Katarzyna Kucharzak – katarzyna.kucharzyk@sp2.twardogora.pl
Kamila Marczak – kamila.marczak@sp2.twardogora.pl
Konrad Tesznar – konrad.tesznar@sp2.twardogora.pl
Grażyna Staszewska-Zapała –  grazyna.staszewska-zapala@sp2.twardogora.pl
Izabela Tomaszek-Czajkowska – izabela.tomaszek-czajkowska@sp2.twardogora.pl
Ariadna Pona – ariadna.pona@sp2.twardogora.pl
Irena Puchalska – irena.puchalska@sp2.twardogora.pl
Renata Mularczyk – renata.mularczyk@sp2.twardogora.pl
Józef Mielnik – jozef.mielnik@sp2.twardogora.pl

DORADCA ZAWODOWY

Barbara Franc – barbara.franc@sp2.twardoogra.pl

N A U C Z Y C I E L E – S P E C J A L I Ś C I PEDAGOG SZKOLNY

Karolina Jasek – karolina.jasek@sp2.twardogora.pl
Agnieszka Nowak – agnieszka.nowak@sp2.twardogora.pl
Renata Woroniak – renata.woroniak@sp2.twardogora.pl
Kamila Marczak – kamila.marczak@sp2.twardogora.pl
Tatiana Berkowska – tatiana.berkowska@sp2.twardogora.pl
Ewelina Bąk – ewelina.bak@sp2.twardogora.pl
Waldemar Lizak – waldemar.lizak@sp2.twardogora.pl
Dorota Siemaszko-Babij – dsb@sp2.twardogora.pl
Beata Fijałkowska – beata.fijalkowska@sp2.twardogora.pl
Karolina Jasek – karolina.jasek@sp2.twardogora.pl
Ewa Suchomska – ewa.suchomska@sp2.twardogora.pl
Anna Góralczyk – anna.goralczyk@sp2.twardogora.pl
Katarzyna Dolata – katarzyna.dolata@sp2.twardogora.pl
Agnieszka Mazur – agnieszka.mazur@sp2.twardogora.pl
Bożena Zima-Maszyna – bozena.zima-maszyna@sp2.twardogora.pl
Waldemar Lizak – Waldemar.lizak@sp2.twardogora.pl
Izabela Tomaszek-Czajkowska – izabela.tomaszek-czajkowska@sp2.twardogora.pl
Paweł Kosiński – pawel.kosinski@sp2.twardogora.pl

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Henryka Stanowska
Janina Karaluz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Marek Andrzejczak
Lesław Lukić
Stanisław Graboń
Anna Piskorska-Krasik
Anna Schubert
Katarzyna Przybyłka
Barbara Wieczorek
Edyta Mielnik
Agata Molińska
Marta Drozd-Sieradzka
Renata Walendowska
Dominik Rypiński – gospodarczy@sp2.twardogora.pl
Justyna Rurańska – justyna.ruranska@sp2.twardogora.pl
Anna Ros – anna.rosa@sp2.twardogora.pl