Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica” . Szkoła została doposażona w dwie nowoczesne  tablice interaktywne, które poszerzają możliwości wykorzystywania na lekcjach technologii informatyczno-komunikacyjnej.

W porozumieniu ze szkołami podstawowymi w gminie Twardogóra została stworzona międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w sieci:
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.
  • Szkoła Podstawowa w Goszczu.
  • Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.
Planowane działania w sieci:
  • Spotkania organizacyjne.
  • Zaplanowanie i przygotowanie lekcji otwartych.
  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.
  • Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.
  • Dzielenie się wiedzą, refleksjami i  doświadczeniem.
Materiały / Scenariusze lekcji: