Icon
Realizacja podstawy programowej w czasie edukacji zdalnej

Ewaluacja - Realizacja podstawy programowej w czasie edukacji zdalnej przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  przez portal Ewaluacja. Online w czerwcu 2021 r.

Icon
Wpływ rozwoju samorządności w szkole na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze rok szkolny 2020/2021

Wpływ rozwoju samorządności w szkole na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów.

Icon
Działania szkoły związane z zapewnieniem wysokiej jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze rok szkolny 2020/2021

szkoły związane z zapewnieniem wysokiej jakości wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Icon
Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021 - Wpływ rozwoju samorządności w szkole na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów

Do góry