Archiwum dokumentów

2021/2022


Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze


Regulamin szczegółowych rozwiązań, bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze na czas pandemii


Szkolny zestaw podreczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022


Szkolny zestaw programów nauczania 2021/2022


Załącznik terminy rekrutacji do szkoł ponadpodstawowych 2021/2022


Zarządzenie dyrektora nr 4 2021/2022


Zarządzenie dyrektora nr 5 2021/2022


Zarządzenie dyrektora nr 6 2021/2022


Zarządzenie dyrektora nr 7 2021/2022


Zarządzenie dyrektora nr 8 2021/2022


Zarządzenie dyrektora nr 9 2021/2022


Zarządzenie dyrektora nr 10 2021/2022


2020/2021


PLAN PRACY SZKOŁY 2020/2021


Informacja dla rodziców uczniów klas ósmych o możliwościach
dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu


MODYFIKACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TWARDOGÓRZE


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY


Regulamin pracy zdalnej 2020/2021


Szkolny zestaw programów nauczania 2020/2021


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2020/2021


Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze


2019/2020


EWALUACJA WEWNĘTRZNA Roku szkolnego 2019/2020


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2019/2020


PLAN PRACY W ŚWIETLICY W SZKOLE 2019/2020