Deklaracji uczestnictwa dzieci w zajęciach wspomagających.

Powiększ obrazInformacje

Szanowni Rodzice uczniów tegorocznych (rok szkolny 21/22) klas 4-8!

Wielu z Was nie złożyło jeszcze deklaracji uczestnictwa dzieci w zajęciach wspomagających. Potwierdziliście to Państwo tylko w rozmowach telefonicznych z Wychowawcą. Bardzo proszę o złożenie w sekretariacie szkoły deklaracji, które są wiążące dla dyrektora przy organizacji zajęć.

Deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły, pobrać tutaj  lub też możemy przysłać drogą elektroniczną.

Informacje można uzyskać pod nr 713159056. Mail szkoły: sekretariat@sp2.twardogora.pl

Bardzo prosimy o dosłanie lub oddanie osobiste deklaracji do dnia 10.08.2021 r.

Dorota Siemaszko-Babij
dyrektor szkoły