Icon
Modyfikacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Modyfikacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły - maj 2021 

Icon
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

Icon
Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 2020/2021

Icon
Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Icon
Program profilaktyczno-wychowawczy

Program profilaktyczno - wychowawczy 2020/2021

Icon
Roczny program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Roczny program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok 2023/2024

Icon
Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły na czas pandemii

Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze w trakcie pandemii

Icon
Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021 - Wpływ rozwoju samorządności w szkole na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów

Icon
Regulamin pracy zdalnej 2020/2021

Regulamin pracy zdalnej 2020/2021

Do góry