Icon
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze rok szkolny 2021/2022

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze rok szkolny 2021/2022

Icon
Zarządzenie nr 4/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Twardogórze z dnia 27.09.2021

Zarządzenie nr 4/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Twardogórze z dnia 27.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Icon
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

Icon
Szkolny zestaw programów nauczania 2021/2022

Szkolny zestaw programów nauczania 2021/2022

Icon
Szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2021/2022

Szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2021/2022

Icon
Regulamin covid - 22

Regulamin szczegółowych rozwiązań, bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze na czas pandemii

Icon
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Icon
Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Icon
Regulamin zajęć korekcyjnych

Regulamin zajęć korekcyjnych

Icon
Procedury organizacji wycieczek

Procedury organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Do góry