Icon
Modyfikacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Modyfikacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły - maj 2021 

Icon
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Icon
Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

Icon
Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 2020/2021

Icon
Zestaw podręczników

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Icon
Program profilaktyczno-wychowawczy

Program profilaktyczno - wychowawczy 2020/2021

Icon
Roczny program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Roczny program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok 202/2021

Icon
Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Icon
Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły na czas pandemii

Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze w trakcie pandemii

Icon
Regulamin zajęć korekcyjnych

Regulamin zajęć korekcyjnych

Do góry