Icon
Statut szkoły - tekst ujednolicony

Statut szkoły - tekst ujednolicony - stan prawny z dnia 31.05.2021 r.

Icon
Uchwała nr 6/2020/2021

Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Do góry