Dzień Matematyki

Powiększ obraz

Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. W piątek  uczniowie klas 1 – 3 podczas Sprawnego Dolnoślązaka wykonywali w ramach rozgrzewki rachunek pamięciowy z wykorzystaniem piłek Eduball.

Biblioteka przygotowała mnóstwo ciekawych zagadek, kolorowanek, krzyżówek matematycznych
dla chętnych uczniów. Na zajęciach świetlicowych uczniowie rozwiązywali zagadki
i krzyżówki matematyczne, grali w matematyczne gry planszowe . Wysłuchali także wiersza pt.;” Królowa nauk” oraz wspólnie czytaliśmy opowieści Natalii Usenko pt.: „ Bractwo- piractwo. Przygoda matematyczna”. 

Udział w grach i zabawach matematycznych miał na celu pokazać inną stronę tej nauki. Udowodniliśmy, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, „suche liczby”
i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda.

Wiersz pt.: „ Królowa nauk”

Wiersz pt.: „ Królowa nauk”

Matematyka ? królowa, nauka
Jest postrachem każdego nieuka.
Straszy człowieka sinus, cosinus,
Męczy w równaniach każdziutki minus.
Na klasówkach przed oczami gwiazdki?
Nie, to tylko koszmarne pierwiastki.
Kiedy bawisz się w funkcje
Boisz się, że głowie grożą punkcje.
Szósty raz rozwiązujesz równanie
I czujesz jak twe ciało ogarnia drganie.
A geometria i logika
To dopiero jest gimnastyka.


Lecz kiedy wreszcie pojmiesz zasady
Matematyczne triki i rady,
Każde zadanie staje się proste,
Wszystko układa się w trele miłosne.
I wtedy rozumiesz, staje się jasne
– twoje myślenie nie jest już ciasne,
Widzisz to wyraźnie jak na neonie
MATEMATYKA siedzi na tronie!!!
 

Zapraszamy do sprawdzenia się i wzięcia udziału w zabawie „Skojarzenia”.

Do danego hasła dopisz odpowiednie pojęcie matematyczne.

Lp.HasłoPojęcie matematyczne
1.Egipski lub bermudzki 
2.Kryształowa u wróżki 
3.Najczęściej w bucie 
4.Rekwizyt Amora 
5.Potrzebne jak piąte u wozu 
6.Ryżowe lub magnetyczne 
7.Ostatnia baśń 
8.Akrobatyczny czworokąt 
9.Serialowa jednostka 
10.Wyrównuje drogi 
11.Ostatnia na wyścigach 
12.Uniwersalna grupa krwi 
13.Jesienią na polach 
14.Usługowy, na prostej 
15.Ślady dwuśladu 
16.100 kg ziemniaków 
17.Dobrze go pamiętać i naśladować 
18.Czubek drzewa 
19.Wcielił się w piramidę 
20.Stoi tam miotła 
21.On i ona 
22.Podziwu godna liczba (cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej) 
23.Lubią go politycy 
24.Narysowany w zeszycie nie świeci 
25.Zaręczynowy na palcu 

Matematyka w cyfrach

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie

i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.

Jean Fabre

*

Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych

i cudownej oszczędności operacji myślowych.

Ernst Mach

*

W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.

Euklides

*

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.

Immanuel Kant

*

Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody.

R. Feynman

Jeśli matematyka jest królową nauk, to królową matematyki jest teoria liczb.

Carl Friedrich Gauss

*

To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w twym umyśle ścieżkę,

którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz.

Georg Christoph Lichtenberg

*

Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno –

piękno chłodne, surowe, podobne do piękna rzeźby.

Bertrandt Russel

*

Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.

Stanisław Brzozowski

*

Nie można oprzeć się wrażeniu, że formuły matematyczne mają niezależny od nas

byt i inteligencję, że są mądrzejsi niż my sami, nawet mądrzejsze niż ich odkrywcy,

i że możemy wywnioskować z nich więcej niż poprzednio w nich zawarto.

Heinrich Rudolph Hertz

*

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.

Roger Bacon

*

Liczby całkowite stworzył dobry Bóg, resztę wymyślili ludzie.

Leopold Kronecker

*

Liczby rządzą światem.

Pitagoras

*

Myślę, więc jestem.

René Descartes

Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom;

bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu.

Arystoteles

*

Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten,

kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać

 świata.

Roger Bacon

*

Oprócz matematyki nie istnieje żadna niezawodna wiedza z wyjątkiem tej,

która wywodzi się z matematyki.

Robert Rekord

*

Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami

niewielkiej liczby niewzruszonych praw.

Pierre Simon de Laplace

*

Słyszałem i zapomniałem.

Widziałem i zapamiętałem.

Zrobiłem i zrozumiałem.

Konfucjusz

*

Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda,

a prostość i oczywistość jej strojem.

Jędrzej Śniadecki

*

Studiując mistrzów, a nie ich uczniów.

Niels Henrik Abel

*

Przede wszystkim miara.

mędrcy starożytni

Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.

R. W. Hamming

*

Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.

Albert Einstein

*

Matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł.

Charles Robert Darwin

*

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał świat

Galileusz

*

Liczba jest istotą rzeczy.

Pitagoras

*

Daj mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię.

Archimedes

*

Między duchem a materią jest matematyka

H. Steinhaus

*

Matematyk, który nie jest po trosze poetą, nigdy nie będzie doskonały.

K. Weierstrass

*

Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.

H. Poincarè

*

Geometria – jest nauką, którą dobry Bóg obdarzył rodzaj ludzki.

M. Kline

*

Matematyka: przyłapywanie nieskończoności na gorącym uczynku.

S. Napierski

Matematyka – to bardziej czynność niż nauka.

L. J. Brouwer

*

W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

R. Thom

*

Z raju, jaki stworzył nam Cantor, nikt nie powinien móc nas wypędzić.

D. Hilbert

*

Bieda przeczy matematyce; gdy się ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza.

Gabriel Laub

*

Małżeństwo ze stanowiska matematycznego jest równaniem o dwóch niewiadomych.

Seweryn Eugeniusz Barbag

*

Matematyk naprawdę dobrze zna jakieś pojęcie, gdy zapomni jego definicję,

 a mimo to umie je stosować.

R. Sikorski

*

Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają

 matematykę.

H. Steinhaus

*

Matematyka powstaje w procesie dialogu z materią matematyczną.

I. Lakatos

*

Smuci mnie fakt, że nawet wykształceni ludzie nie wiedzą, że mój przedmiot istnieje.

P. R. Halmos

*

Matematyka nie potrafi obalać przesądów, osłabiać uporu, ani łagodzi

ć zacietrzewienia – nic nie może w dziedzinie moralnej.

J. W. Goethe

Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, ponieważ w niczyim interesi

e nie leży, by uważać je za fałszywe.

Monteskiusz