Promujemy zdrowy styl życia

Powiększ obraz

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się w realizację dwóch ogólnopolskich programów promujących zdrowy styl życia: TRZYMAJ FORMĘ oraz ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO.

Uczniowie klas VII, podczas kilku lekcji biologii, aktywnie zdobywali wiadomości na temat zasad zdrowego stylu życia. Analizując w grupach zadaniowych różne materiały, zapoznali się z talerzem zdrowia, piramidą żywienia i aktywności fizycznej oraz zasadami komponowania codziennego jadłospisu. W twórczej i swobodnej atmosferze opracowali plan dnia nastolatka, uwzględniający dzienne zapotrzebowanie na energię, pory posiłków i ich zróżnicowanie, czas poświęcony na aktywny wypoczynek, naukę i sen. Efekty swojej pracy zaprezentowali w formie plakatów na forum klasy i na gazetce klasowej.

Projekt spotkał się z entuzjazmem i zaangażowaniem młodzieży, uczył odpowiedzialności za własne zdrowie, zwiększył szanse na rozwój prawidłowych nawyków żywieniowych i docenienie roli aktywności fizycznej. Wiadomości i umiejętności z lekcji na pewno przydadzą się w życiu codziennym.

Kontynuacją programu „Żyj smacznie i zdrowo” jest możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie „ Smaczny i zdrowy posiłek”. Dwa niezależne cykle odbędą się w następujących terminach:

„SIŁA UMYSŁU” – od 01.02.2018 r. do 30.03.2018 r.

„PRZEKĄSKI Z GŁOWĄ” – od 01.04.2018 r. do 14.05.2018 r.

Konkurs polega na przygotowaniu przez klasę Konkursowej Karty Dnia, która jest elementem gry edukacyjnej YEDZO. Konkursowa Karta Dania powinna się składać z:

  1. Nazwy potrawy.
  2. Apetycznego rysunku lub zdjęcia dania (zdjęcia nie powinny zawierać wizerunków osób).
  3. Wartości przyznanych potrawie współczynników.
  4. Oznaczenia klasy, która ją przygotowała.

Inspiracji do pracy można szukać na stronie www.zyjsmacznieizdrowo.pl w zakładce „Zdrowe treści”.

NAGRODAMI w Konkursie są:

  • nagrody rzeczowe dla uczniów – koszulki i torby,
  • 1 bon pieniężny dla szkoły o wartości 5000 zł do wykorzystania na sprzęt sportowy,
  • dyplom dla zwycięskiego zespołu.

Wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia zapraszam na zajęcia szkolnego „Klubu zdrowia” w czwartki na 8 lekcji w sali 320.

Nauczyciel biologii – Bożena Olszańska.