Trzymaj Formę!

Powiększ obraz

Realizacja programu Trzymaj Formę ! 2022/2023

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym kontynuuje  realizację  programu „Trzymaj Formę!” w klasach 5 – 8. 

Program Trzymaj Formę! jest programem edukacyjnym w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 

Głównym celem programu „Trzymaj Formę !” jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.  

Aby zapoznać się z założeniami programu, przygotowano dla Uczniów i Rodziców informacje dostępne na stronie. Link poniżej:

https://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-6?lang_id=2

https://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-1?lang_id=1