Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Powiększ obraz

Po trwającej od 15 września kampanii wyborczej, podczas której uczniowie prezentowali swoje kandydatury, 23 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Było to dla całej społeczności uczniowskiej bardzo ważne wydarzenie, ponieważ dokonali wyboru nowej szkolnej władzy.

Samorząd Uczniowski, obok Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, jest jednym z organów szkoły, który ma wpływ na wiele podejmowanych decyzji.

Do SU swoje kandydatury zgłosili:
Karol Kędzierewicz (8d), Martyna Rudkiewicz (8b), Hubert Gonera (8f), Jakub Puchalski (8B), Maja Wilk (4d), Pola Sadowska (5d), Julia Oko (4a), Daria Jędryczko (7b). O prawidłowy przebieg wyborów zadbali uczniowie wchodzący w skład Komisji Wyborczej.

Zagłosowało 392 uczniów klas IV-VIII, 2 głosy okazały się nieważne.

Po podliczeniu głosów wyniki przedstawiały się następująco:

  • 1.Karol Kędzierewicz (8d) – 123 głosy
  • 2. Martyna Rudkiewicz (8b) – 80 głosów
  • 3. Hubert Gonera (8f) – 62 głosy
  • 4. Jakub Puchalski (8B) – 55 głosów
  • 5. Maja Wilk (4d) – 24 głosy
  • 6. Pola Sadowska (5d) – 21 głosów
  • 7. Julia Oko (4a) – 16 głosów
  • 8. Daria Jędryczko (7b) – 9 głosów

Funkcję przewodniczącego szkoły pełnić będzie Karol Kędzierewicz, zastępcy przewodniczącego Martyna Rudkiewicz. Wszyscy pozostali kandydaci wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego.

Gratulujemy i dziękujemy za udział w wyborach. Nowej szkolnej władzy życzymy wielu wspaniałych pomysłów i owocnej pracy.