Zamknięcie projektu zajęć świetlicowych – „Czytanie dla rówieśników i rodziców”

Powiększ obraz

19 maja zakończył się projekt edukacyjny dla uczniów klas 1-3 uczęszczających na zajęcia świetlicowe. 
Od 1 lutego na 6 godzinie lekcyjnej w poniedziałki, środy i piątki, uczestnicy zajęć świetlicowych mogli uczestniczyć w projekcie doskonalącym czytanie na głos. Uczniowie czytali teksty polskich autorów o zróżnicowanej tematyce i stopniu trudności. 

Na wyróżnienie zasługują wszyscy, którzy brali udział w projekcie i potrafili coraz lepiej odczytywać przedstawione przez opiekunów świetlicy treści.

Do ogłoszenia dołączamy nagranie odczytania przez uczniów Nadię i Tymka z klasy 3 rewelacyjnego dla ćwiczenia języka i dobrej dykcji wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.
Wasze próby nie poszły na marne – już coraz lepiej, pewniej, piękniej potraficie czytać na głos – organizatorzy.

Nadia i Tymek z klasy 3