Dzień Języka Ojczystego

Powiększ obraz

Najlepszym dowodem oświecenia narodu jest wydoskonalenie,
czystość i dokładność jego mowy, bo w niej jest układ wszystkich
jego myśli, całej jego nauki.

                                                                                                                              Jędrzej Śniadecki

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego – coroczne święto obchodzone  21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Jak mówić i pisać poprawnie…

Wbrew pozorom i naszemu przekonaniu, że przecież znamy język, którym posługujemy się na co dzień, wpadamy bardzo często w językowe pułapki. I dopiero stając wobec dylematu, która forma jest poprawna, zdajemy sobie sprawę z zawiłości rodzimej mowy.

Gdy język polski sprawia kłopot, warto zajrzeć do Słownika PWN (wersja papierowa lub online) oraz poradników, rozstrzygających sporne kwestie językowe współczesnej polszczyzny w oparciu o opinie językoznawców oraz o zasady poprawności językowej zawarte w słownikach języka polskiego.

Czasami też warto odwiedzić strony, które co prawda nie pretendują do rangi poradników językowych, a ich autorzy nie uważają się za specjalistów ani ekspertów w dziedzinie językoznawstwa. Będąc jednak miłośnikami polszczyzny, wytykają nam, acz nie złośliwie, często popełniane rażące błędy językowe. Wskazując zaś właściwe formy, popularyzują poprawne posługiwanie się językiem ojczystym…