Europejski Dzień Języków Obcych

Powiększ obraz

26 września obchodziliśmy kolejny Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku szkoła została ozdobiona pracami uczniów zawierającymi pozdrowienia oraz inne zwroty
 w kilkunastu językach świata : „dzień dobry” , „przepraszam”, „kocham cię”.
       Na lekcjach języków obcych uczniowie klas 4-8 pracowali z tekstami piosenek oraz wykonywali karty z pozdrowieniami  dla rówieśników mieszkających w różnych częściach świata. Dzień ten był doskonałą okazją do motywowania do nauki języków obcych.