Zarządzenie nr 4/2021/2022 – sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Powiększ obraz

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w terminach:
12.11.2021r., 07.01.22 r., 02.05.2022 r., 24.05.2022 r., 25.05.2022 r., 26.05.2022 r., 17.06.2022 r.

Pełna treść zarządzenia: