Nauka hybrydowa w klasach 4-8

Powiększ obraz

Od 17 maja uczniowie klas 4-8 wracają do szkoły w trybie hybrydowym. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć

Zajęcia stacjonarne w szkole ul. Stefana Batorego 5:
  • 17 maja – poniedziałek: 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c
  • 18 maja – wtorek: 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c
  • 19 maja – środa: 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c
  • 20 maja – czwartek: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, , 6b, 6c, 6d, 6e
  • 21 maja – piątek: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6b, 6c, 6d, 6e
  • 24 maja – poniedziałek: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6b, 6c, 6d ,6e
  • 25, 26, 27 maja: egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
  • 28 maja – piątek- 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c
Zajęcia zdalne na platformie Teams
  • 17, 18 , 19 , 28 – maja: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6b, 6c, 6d ,6e
  • 20, 21, 24 – maja: 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnego z wytycznymi https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych oraz zawartymi w dokumencie „Wewnątrzszkolne zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II na czas pandemii

Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji. Przydział sal lekcyjnych, szatni, wejść do szkoły został uczniom przekazany przez wychowawców.
Aktualny rozkład jazdy autobusów znajduje się w aktualnościach na stronie szkoły.