Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Powiększ obrazRekrutacja 2020/2021

Od 26 lutego 2021 zaczynamy rekrutację do klas pierwszych. W tym dniu zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji. Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego (https://twardogora.rekrutacje.edu.pl). Umożliwi to  Państwu śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

pobrać zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły i po wypełnieniu złożyć w szkole.

Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców  wnioski należy składać w sekretariacie szkoły na ul. Św. Jadwigi 7  w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 19 marca 2021 r.