Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Powiększ obraz

5 maja obchodzimy Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  Święto  to zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90- tych  XX wieku (fr. Randez-vous de la Dignité – Spotkanie z godnością). Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Dzień ten ustanowiony został po to, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że godność jest rzeczą niezbywalną bez względu na stan zdrowia, status materialny czy indywidualne cechy człowieka, ale także po to, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały okazję pokazać całemu światu, że są zdolne do rzeczy wielkich!

Z tej okazji zachęcamy do obejrzenia  przygotowanych prezentacji:
dla klas I-III:
dla klas IV-VIII:

ŚWIAT JEST WIELKI I RÓŻNORODNY. WŁAŚNIE DLATEGO JEST TAKI PIĘKNY. JEST W NIM MIEJSCE DLA WSZYSTKICH LUDZI, KTÓRZY W HARMONII I POCZUCIU WSPÓLNOTY, POWINNI SZANOWAĆ WZAJEMNIE SWOJĄ ODMIENNOŚĆ.