Wody w Regionie i ich mieszkańcy

Powiększ obraz

Uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze i uczniowie szkoły z Niemiec z Dolnej Saksonii Integrierte Gesamtschule Einbeck zrealizowali w Polsce wspólnie we wrześniu projekt poświęcony wodzie pt. „Wody w Regionie i ich mieszkańcy”. Do projektu uczniowie z Polski przygotowywali się już od czerwca. Obserwowali między innymi zmiany dotyczące stanu wód w pobliskim Rezerwacie przyrody ‘Torfowisko koło Grabowna Wielkiego’ i opisy stawów i rzek oraz opisy ptaków i innych zwierząt żyjących na obszarze „Stawów Milickich” – w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

W spotkaniu wzięło udział łącznie 43 uczniów i opiekunowie z obu szkół. Temat dotyczący wody – to zagadnienie, które w dzisiejszym świecie wymaga szczególnej uwagi, mając na względzie zmiany klimatyczne powodujące ocieplanie się klimatu, efektem którego są między innymi zmiany dotyczące stanu i poziomu wód, susze, powodzie, wymieranie roślin, zmiany warunków pogodowych. Wszystko to wpływa na organizmy żywe. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jak cenną rzeczą jest dla ludzkości woda. Ostatnio mówi się, że woda to w pewnym sensie surowiec naturalny. Celem projektu było, aby uczniowie uświadomili sobie znaczenie wody dla życia człowieka. Jest to temat równie ważny dla uczniów z Niemiec jak i dla polskich uczniów. Zagadnienia te są ujęte w programach szkół polskich i niemieckich. Projekt poruszający temat wody stanowił tym samym bardzo dobrą bazę wzajemnego spotkania, poznawania się uczniów, nawiązywania koleżeńskich i przyjacielskich relacji w ramach międzynarodowej wymiany szkolnej. Przy wspólnej pracy w czasie warsztatów i innych zajęć uczniowie poznawali siebie nawzajem, uczyli się i motywowali się do dalszej nauki języków obcych, wzbogacali swoja wiedzę przyrodniczą i krajoznawczą i przede wszystkim rozwijali kompetencje społeczne.

Uczestnicy wymiany zwiedzili Twardogórę z przewodnikiem miejskim, wzięli udział w warsztatach przyrodniczych, chemicznych i plastycznych w scenerii odremontowanych ruin Zespołu Pałacowego w Goszczu. Pan Wiesław Dzięgielewski przybliżył uczestnikom gatunki ptaków Doliny Baryczy i uchylił rąbka sztuki fotografii. Państwo Wesołowscy w pasiece w Drożdżęcinie przeprowadzili warsztaty pszczelarskie.

Uczniowie mieli także szereg innych zajęć projektowych, m. im. we Wrocławiu w Centrum Nauki o Wodzie Hydropolis i w Centrum Edukacyjnym Nadleśnictwa Żmigród. Bardzo ciekawymi zajęciami była obserwacja różnych gatunków ptaków występujących na obszarze Stawów Milickich.

W czasie spotkania goście z Niemiec mieli także okazję poznać nie tylko nasze miasto – Twardogórę, ale także miasto partnerskie ich rodzinnej miejscowości Einbeck – Paczków oraz stolicę Dolnego Śląska – Wrocław.

Czas poza warsztatami uczniowie spędzali także wspólnie aktywnie fizycznie. Dużo spacerowali, korzystali z hotelowego basenu, hali sportowej. Uwieńczeniem aktywności sportowej było wejście na górę Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych i spływ pontonowy w ostatni dzień pobytu na rzece Nysie Kłodzkiej. Oprócz uczestników wymiany w spływie wzięli udział także nauczyciele ze szkoły SP2 w Twardogórze.

Wszystkim uczestnikom wspólnie spędzony tydzień bardzo się podobał i nie mogą doczekać się zaplanowanej rewizyty w szkole partnerskiej IGS Einbeck w kwietniu przyszłego roku.

Projekt dofinansowała organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gmina Twardogóra.