Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Powiększ obraz

Przedstawiamy  wyniki tegorocznych egzaminów.
Analizujemy teraz konkretne zadania, odchylenia od średniej, jednostkowe punktacje naszych uczniów.
Wiemy, jakie stoją przed nami wyzwania, ale również widzimy, co jest naszą mocną stroną.
Ciężka, konsekwentna praca  całej społeczności szkolnej dała dobry efekt.

język polski
matematyka
język angielski
Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom.