Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Powiększ obraz

Tegoroczne pożegnanie  Uczniów ze szkołą podzielone zostało na dwa etapy. 25 czerwca o 8.00 uczniowie klas 1-7 spotkali się w klasach z wychowawcami, aby odebrać świadectwa, nagrody i dyplomy.

Obejrzeli również apel online pod tytułem „WIADOMOŚCI SP2”.  Na początku mogliśmy zobaczyć, przedstawiony w krótkich scenkach – Dzień z życia naszej Pani Dyrektor.
     Następnie głos zabrał Pan Burmistrz – podsumowując ten rok szkolny, nazwał go szczególnym i trudnym ze względu na pandemię. Pogratulował uczniom  sukcesów, dobrych ocen, podziękował nauczycielom i rodzicom za całoroczne zaangażowanie, życzył wszystkim zdrowia i odpoczynku.

Apel online dla klas 1-7

      Pani Dyrektor pogratulowała Uczniom sukcesów na miarę  możliwości każdego z nich, podziękowała nauczycielom za pracę, a rodzicom za wsparcie. W dalszej części usłyszeliśmy wakacyjne piosenki przygotowane przez uczennice klas trzecich i szóstych oraz  utwór „Halleluja” wykonany na dzwonkach i gitarze. WIADOMOŚCI SP2 zakończyły się „Przepisem na udane wakacje” w wykonaniu młodego naukowca, dr Hubertusa oraz prognozą pogody „w różowych okularach”.

Pożegnanie Absolwentów 2020/2021

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko,

tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”.

Jan Paweł II

     25 czerwca o 11.00 rozpoczął się apel dla Uczniów klas ósmych. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy p. Paweł Czuliński, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej
 p. Mateusz Szczepaniak, przedstawiciele Rady Rodziców: p. Małgorzata Kobik- Filipiak,
p. Jerzy Chrzan i p. Łukasz Mrowicki. Pan Burmistrz podziękował  za trudny rok nauki zdalnej Uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Następnie wręczył stypendia, w następujących kategoriach :

Tytuł Absolwenta Roku 2020/2021 otrzymał Bartosz Włodarczyk.

Za szczególne osiągnięcia w nauce stypendia otrzymali:

 Bartosz Włodarczyk,
 Zuzanna Pietrzykowska
 Nikodem Jesionka.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał Bartosz Włodarczyk

Za szczególne osiągnięcia w sporcie stypendium otrzymali: Agnieszka Dryka, Hanna Janas, Blanka Chrzan, Agata Krawczyk, Emil Porwolik, Marcin Głowacz, Paweł Froniewski, Bartosz Włodarczyk.

W imieniu Rodziców Pan Jerzy Chrzan wygłosił przemówienie skierowane do Absolwentów, ich nauczycieli i Rodziców.

Następnie odbyło się wręczenie statuetek i tytułów Osobowości w następujących kategoriach:

Osobowość szkolna w kategorii Absolwent Roku- Bartosz Włodarczyk
Osobowość społeczna: Hanna Janas i Zofia Kalaruz,
Osobowość sportowa: Hanna Janas, Emil Porwolik, Bartosz Włodarczyk

Przedstawiciel Rady Rodziców, p. Łukasz Mrowicki, wręczył kolejne tytuły Osobowości:

Osobowość lingwistyczna- Bartosz Filipiak
Osobowość nauk przyrodniczych: Zuzanna Pietrzykowska i Bartosz Włodarczyk.

     W swoim wystąpieniu p. Dyrektor pogratulowała wszystkim Absolwentom ukończenia szkoły i podkreśliła, że każdy z nich powinien być otwarty na zmiany, przekonany o swojej wartości i wyjątkowości, aktywny i  zaangażowany. Do Rodziców skierowała słowa podziękowania  za zaangażowanie i wpieranie działań szkoły.
Za pracę na rzecz szkoły podziękowania otrzymali: p. Małgorzata. Kobik- Filipiak,
p. Roman Bieracki, p. Halina Makarczuk, p. Jerzy Chrzan, p. Agnieszka Hamiga, p. Michał Kowalczyk, p. Agnieszka Gajewska, p. Joanna Pacholska, p. Wiktor Woźniak, p. Agata Jesionka oraz państwo Porwolikowie.

     Na tegorocznym apelu pożegnaliśmy nie tylko uczniów. W imieniu całej społeczności szkolnej p. Dyrektor pożegnała nauczycieli odchodzących na emeryturę: p. Ewę Łysek, p. Halinę Ślusarek i p. Andrzeja Zarównego.

     W dalszej części uroczystości wychowawcy klas ósmych wręczyli świadectwa, dyplomy
i statuetki oraz podziękowania dla Rodziców za pracę na rzecz klasy.

     Uczniowie klas siódmych pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki zabawną częścią artystyczną oraz kilkoma piosenkami. Nastąpiło też uroczyste przekazanie sztandaru klasom siódmym. Całość  zakończyła się pełną humoru scenką z życia szkoły, finałową piosenką i tradycyjnym rzuceniem w górę biretem.