Akcja – Powrót do aktywności

Powiększ obraz

Aby zmotywować uczniów do systematycznej aktywności fizycznej po długotrwałym zdalnym nauczaniu – nauczyciele wychowania fizycznego wraz z Samorządem Uczniowskim w ramach Ligi Klas przeprowadzili konkurencję sprawności fizycznej.

W tym celu, w każdej klasie, na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie wykonywali jedną z prób wchodzących w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej – siłę mięśni brzucha. Próba ta polegała na zrobieniu jak największej ilości siadów z leżenia tyłem, tzw. „brzuszków” w czasie 30 sek. Aby wyłonić zwycięzcę – w każdej klasie zsumowano 10 wyników (po 5 najlepszych rezultatów u dziewcząt i chłopców).