Promujemy zdrowy styl życia – Projekt: Trzymaj Formę!

Powiększ obraz

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się w realizację ogólnopolskiego programu promującego zdrowy styl życia TRZYMAJ FORMĘ.

Uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz II gimnazjum, podczas kilku lekcji biologii, aktywnie zdobywali wiadomości na temat zasad zdrowego stylu życia. Analizując w grupach zadaniowych różne materiały, zapoznali się z talerzem zdrowia, piramidą żywienia i aktywności fizycznej oraz zasadami komponowania codziennego jadłospisu. Gimnazjalistki realizowały również projekt edukacyjny Jak zachęcić młodzież do aktywnego stylu życia, który prezentowały swoim rówieśnikom na lekcji biologii. 

Projekt Trzymaj formę spotkał się z entuzjazmem i zaangażowaniem młodzieży, zachęcił do większej odpowiedzialności za własne zdrowie, zwiększył szanse na rozwój prawidłowych nawyków żywieniowych i docenienie roli aktywności fizycznej. Wiadomości i umiejętności z lekcji na pewno przydadzą się w życiu codziennym. Młodzież już zaangażowała się w kolejne projekty, np. tworzenie bazy pomysłów na zdrowe i smaczne posiłki, nagrywanie filmów inspirujących do zdrowego stylu życia. Mam nadzieję, że młodzież podejmie wyzwanie i przełoży wiedzę na praktyczne działania w codziennym życiu.

Bożena Olszańska, nauczyciel biologii, psychodietetyk