Informacja organizacyjna dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Powiększ obrazInformacje

Rada Pedagogiczna podsumowującą rok szkolny 2022/23 odbędzie się w środę 30-go sierpnia o godz. 9:00. Udział obowiązkowy dla nauczycieli uczących w poprzednim roku szkolnym.

Rada inauguracyjna odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:30. Udział biorą wszyscy nauczyciele, którym przydzielone zostaną zadania w roku szkolnym 2023/24 (w tym nowo przyjęci).

Informacje dotyczące inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego zostaną opublikowane w środę 30.08.2023 r po Radzie pedagogicznej.