Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Powiększ obrazInformacje

Klasy 1-3:

Msza Św. godz. 9:00,

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 godz. 10:00 (przy ul. Jadwigi). Świetlica czynna dla uczniów 4 września czynna będzie w godz. 7.00 do 10.00 oraz 11.00 do 14.00

Klasy 4-8:

Msza Św. godz. 8:00,

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 godz. 9:00 (przy ul. Batorego). Świetlica dla uczniów dojeżdżających 4 września czynna będzie w godz. 7:00- 9:00 oraz 10:00-15:00. Uczniowie nie korzystający ze świetlicy przychodzą do szkoły bezpośrednio do klas (zgodnie z załączonym poniżej wykazem), nie wcześniej niż o godz. 8:45

Ciepły posiłek (zupa) – rodzice/ opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich podopieczni korzystali z dofinansowanych posiłków zobowiązani są dostarczyć podpisaną umowę do 7 września do sekretariatu szkoły i pobrać aplikację do rejestracji zamówień. Jednorazowy koszt posiłku, to 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100).

Plany zajęć lekcyjnych uczniowie otrzymają podczas spotkań z wychowawcami w dniu 4.09.2023 r.


Załączniki: